Најново
Home » Интервјуа

Интервјуа

Интервју: Александар Јањиќ, Генерален Директор на Свисслион ДОО Скопје

Swisslion ДOO Скопје е трговско друштво кое се занимава со трговија и услуги на големо и мало и е ексклузивен застапник и дистрибутер на целата палета на производи под брендот Swisslion. Во рамки на на оваа компанија работи и Swisslion Agroplod ДОО Ресен која произведува широка палета на производи меѓу кои спаѓаат низа кондиторски производи, снек производи, детска храна и цералии ... Read More »

Ресенчани се’ повеќе го користат “дијазепамот”

Депресијата е во пораст како последица на животните околности, покажаа последните истражувања, а на таа листа Ресенчани го заземаат второто место во државата. Тоа беше повод екипата на ПреспаИнфо, на оваа тема да поразговара со д-р Ромео Икономовски, специјалист по невропсихијатрија, човекот кој веќе низа години професионално, стручно и посветено се грижи за здравјето на Ресенчани. “Времето во кое живееме, ... Read More »

Данче Павлевски: “Некогашните политички моќници, од лични интереси, не ја дозволија изградбата на обиколницата на Ресен”

Здружението на возачи – Ресен постои скоро четири децении, години исполнети со резултати кои обврзуваат за натамошни ангажирања во јакнењето на безбедноста во сообраќајот. Во рамки на Здружението работи и станица за технички преглед, која со својата целосна, модерна опременост, дава исклучителен придонес во зголемувањето на безбедноста на сообраќајот, посебно преку превентивно дејствување и унапредување на проверката на техничката исправност ... Read More »

Интервју со д-р Даринка Мицевска

Со до­а­ѓа­ње на зи­ма­та се акту­а­ли­зи­ра­ат бо­ле­сти­те ка­ко аст­ма, брон­хи­тис, брон­хоп­нев­мо­ни­ја. Спо­ред не­кои ста­ти­сти­ки, ду­ри 870 ил­ја­ди гра­ѓа­ни во Ма­ке­до­ни­ја бо­ле­ду­ва­ат од рес­пи­ра­тор­ни бо­ле­сти, а се­кое тре­то де­те во Ма­ке­до­ни­ја има алер­ги­ја. Во Оте­ше­во ве­ќе 35 го­ди­ни по­стои За­вод за пре­вен­ци­ја и ле­ку­ва­ње на рес­пи­ра­тор­ни за­бо­лу­ва­ња ка­де што се ле­чат нај­те­шки­те слу­чаи. Кај нас мо­же да се ле­ку­ва се­кој рес­пи­ра­то­рен ... Read More »

Проф. д-р Виктор Лилчиќ-Адамс: Ресен има прекрасни услови за истражувања и јавна презентација на културно-археолошкото богатство

“Ресенскиот регион се наоѓа на патната магистрала од Пелагонија кон Охрид низ која патуваат повеќе илјади туристи. Ова е погодност која што треба да се искористи за промоција на ресенското културно и археолошко богатство.” – Вели првиот човек на Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија Проф.д-р Виктор Лилчиќ-Адамс во интервју за Историски Блог. Историски: Во Преспанскиот регион ... Read More »

Интервју – Пимен, Митрополит Европски: Од секогаш сум сакал да бидам дел од народот

Разговорот со Владиката Пимен го водевме во Ресен, неговото родно место, во срдечна и пријатна атмосфера. Ресенчани го познаваат како човек со позитивна енергија и секогаш со добра мисла. Додека траеше средбата со екипата на ПреспаИнфо, се потврди уште еднаш дека со појавувањето на Г. Пимен, ретко кој останува рамнодушен – секој сака да се види и да го поздрави. ... Read More »

Следи го PrespaInfo на Facebookschliessen
oeffnen
BirthdayWishess Harvey Specter Super Mario Games Online