Најново
Home » Интервјуа

Интервјуа

Интервју со градоначалникот на Општина Ресен д-р Ѓоко Стрезовски – Година на реализирани значајни капитални проекти во Преспа

Според сите релевантни показатели кои се однесуваат на досега сработеното, на реализираните проекти и конкретните активности преземени од страна на Општина Ресен во насока на подигнување на нивото на квалитетот на живеењето на граѓаните на Преспа, годинава што изминува слободно може да се окарактеризира како година на реализација на исклучително значајни проектни зафати во речиси сите сегменти на општественото живеење. ... Read More »

Ресенчани се’ повеќе го користат “дијазепамот”

Депресијата е во пораст како последица на животните околности, покажаа последните истражувања, а на таа листа Ресенчани го заземаат второто место во државата. Тоа беше повод екипата на ПреспаИнфо, на оваа тема да поразговара со д-р Ромео Икономовски, специјалист по невропсихијатрија, човекот кој веќе низа години професионално, стручно и посветено се грижи за здравјето на Ресенчани. “Времето во кое живееме, ... Read More »

Данче Павлевски: “Некогашните политички моќници, од лични интереси, не ја дозволија изградбата на обиколницата на Ресен”

Здружението на возачи – Ресен постои скоро четири децении, години исполнети со резултати кои обврзуваат за натамошни ангажирања во јакнењето на безбедноста во сообраќајот. Во рамки на Здружението работи и станица за технички преглед, која со својата целосна, модерна опременост, дава исклучителен придонес во зголемувањето на безбедноста на сообраќајот, посебно преку превентивно дејствување и унапредување на проверката на техничката исправност ... Read More »

Интервју со д-р Даринка Мицевска, директор на Заводот за рехабилитација во Отешево

Со до­а­ѓа­ње на зи­ма­та се акту­а­ли­зи­ра­ат бо­ле­сти­те ка­ко аст­ма, брон­хи­тис, брон­хоп­нев­мо­ни­ја. Спо­ред не­кои ста­ти­сти­ки, ду­ри 870 ил­ја­ди гра­ѓа­ни во Ма­ке­до­ни­ја бо­ле­ду­ва­ат од рес­пи­ра­тор­ни бо­ле­сти, а се­кое тре­то де­те во Ма­ке­до­ни­ја има алер­ги­ја. Во Оте­ше­во ве­ќе 35 го­ди­ни по­стои За­вод за пре­вен­ци­ја и ле­ку­ва­ње на рес­пи­ра­тор­ни за­бо­лу­ва­ња ка­де што се ле­чат нај­те­шки­те слу­чаи. Кај нас мо­же да се ле­ку­ва се­кој рес­пи­ра­то­рен ... Read More »

Проф. д-р Виктор Лилчиќ-Адамс: Ресен има прекрасни услови за истражувања и јавна презентација на културно-археолошкото богатство

“Ресенскиот регион се наоѓа на патната магистрала од Пелагонија кон Охрид низ која патуваат повеќе илјади туристи. Ова е погодност која што треба да се искористи за промоција на ресенското културно и археолошко богатство.” – Вели првиот човек на Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија Проф.д-р Виктор Лилчиќ-Адамс во интервју за Историски Блог. Историски: Во Преспанскиот регион ... Read More »

Интервју – Пимен, Митрополит Европски: Од секогаш сум сакал да бидам дел од народот

Разговорот со Владиката Пимен го водевме во Ресен, неговото родно место, во срдечна и пријатна атмосфера. Ресенчани го познаваат како човек со позитивна енергија и секогаш со добра мисла. Додека траеше средбата со екипата на ПреспаИнфо, се потврди уште еднаш дека со појавувањето на Г. Пимен, ретко кој останува рамнодушен – секој сака да се види и да го поздрави. ... Read More »

Следи го PrespaInfo на Facebookschliessen
oeffnen
BirthdayWishess Harvey Specter Super Mario Games Online